GEO Marketing

Nabízíme vizualizaci dat v digitálních mapách pro potřeby marketingu geomarketingovou metodou.

S využitím geomarketingu můžeme v mapách znázornit dojezdové vzdálenosti podle km nebo časové osy. Můžeme zde znázornit data – počty návštěv či objemy nákupů, dále data sloužící k zpřehlednění distribučních údajů, např. počty domácností a jiné.

Na základě zpracování dat jsme schopni vytvořit analýzy chování cílových skupin, a tak lépe zacílit propagaci a zefektivnit tak výsledek reklamní kampaně.

Plánování distribučních procesů

Mapové vrstvy - PSČ, urbanistická, hustota osídlení, marketingové údaje získané ze sběru dat, distribuce reklamního materiálu, dle definice zákazníka.

Analýza a optimalizace

Na základě získaných dat zpracováváme pro klienty analýzy a projekty optimalizované distribuce reklamy.

Efektivnější distribuce

Na základě vyhodnocení našich analýz lze dosáhnout výrazného zefektivnění distribučních procesů.

 

Kontakt

Agentura Grátis, s.r.o.
Litevská 8
100 00 Praha 10 - Vršovice

Telefon
+420 777 347 335
E-mail
reklama@agentura-gratis.cz